Stipendier för din utveckling inom byggnadskonsten

Statens fastighetsverk delar ut stipendier ur Helgo Zettervalls fond för projekt inom arkitekturområdet och resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond.

Stipendier för byggnadskonstens utveckling - Helgo Zettervalls fond

Från Helgo Zettervalls fond har medel ställts till Statens fastighetsverks förfogande i syfte att främja den svenska byggnadskonstens utveckling. Stipendier kan sökas för utbildning-, forskning- och utvecklingsprojekt inom arkitekturens område.

Resestipendier från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond. Sökande ska vara anställd vid Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk eller länsstyrelserna. Ansökan ska vara SFV tillhanda 1 april 2020.

Läs mer om resestipendier ur Stiftelsen von Rothsteins donationsfond