Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Nedräkning för Nationalmuseums renovering - Välkommen till "Öppet bygge"

  Sommaren 2014 påbörjade Statens fastighetsverk en genomgripande renovering av Nationalmuseum i Stockholm. Med hjälp av modern teknik och innovationer utvecklas nu en fullt modern museibyggnad samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras – en komplex och spännande uppgift. Med cirka ett halvår kvar till överlämning kan man idag, även om mycket arbete återstår, börja skönja det fina resultatet. Detta vill vi dela med er.

  Publicerat

 • Skeppsholmen får nya kajer

  Kajerna och dykdalberna runt Skeppsholmen i Stockholm är i så dåligt skick att de behöver renoveras. I dagarna påbörjar Statens fastighetsverk arbetet som kommer att delas in i etapper för att störa allmänhet och hyresgäster så lite som möjligt. Samtidigt förbättras kajernas tillgänglighet, både vad gäller belysning och ramper. Projektet väntas vara klart under 2020.

  Publicerat

 • Vinnare utsedd i tävling om minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004

  543 svenskar avled och cirka 1 500 skadades i flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. Totalt miste en kvarts miljon människor livet. Fem konstnärliga idéförslag har tävlat om utformningen av en minnesvård i Sverige. Idag offentliggör Statens konstråd och Statens fastighetsverk vinnaren.

  Publicerat

 • Carolina Rediviva renoveras för det moderna universitetets behov

  Sveriges äldsta forskningsbibliotek, Carolina Rediviva i Uppsala, ska byggas om för att bättre anpassas till dagens behov. Genom ombyggnaden, som framförallt rör byggnadens entréplan, ska biblioteket förses med fler gruppstudieplatser och bättre service i form av ett större, publikt café. Genom att lokalerna omdisponeras vill Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, och Uppsala universitet erbjuda studenter, forskare och andra besökare en förbättrad mötesplats inom Uppsala universitet.

  Publicerat

 • Renoveringen av Härnösands residens tar paus under vintern

  I mitten av april påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) en omfattande exteriör renovering av Härnösands residens. Detta för att ge residenset en välmående fasad med ny puts, nytt plåttak och renoverade fönster med energiglas. Under arbetets gång har delar av det avancerande putsarbetet dragit ut på tiden. Målet var att arbetena skulle avslutas i slutet av november. För att inte riskera frostskador i putsen låter SFV arbetet vila under vintern för att återupptas under senvåren och avslutas i sommar.

  Publicerat

Gå till resultatsida:
Föregående 3 4 5 6 7 8 9 Nästa