Logga in till SFV

Här finns länkar och filer för dig som har behörighet att ansluta till Statens fastighetsverks inloggningssida. Behörighet och inloggningsuppgifter får du via din kontaktperson på Statens fastighetsverk.

Installationsguide

Anvisning för att installera Pulse Secure

Pulse Secure Installer

Pulse Secure Installer

Pulse Secure för Microsoft windows

Pulse Secure (32-bitars) för Windows

Pulse Secure (64-bitars) för Windows

Pulse Secure för Apple

Fil för OSX (DMG-fil, 12,2 MB)