Kontakta oss

Här finns kontaktuppgifter till oss på Statens fastighetsverk

Telefon
010 478 70 00
Växeln har öppet öppet vardagar kl 08.00-17.00

Fax
010 478 70 01

Postadress
Box 2263
103 16 Stockholm

Besöksadress huvudkontoret
Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm

E-post
sfv@sfv.se

E-post till medarbetare
fornamn.efternamn@sfv.se

å och ä skrivs med a, ö skrivs med o

Registraturen

Telefon
Registraturen har öppet vardagar kl 09.00-11.00 och nås via växeln på 010 478 70 00.

E-post
sfv@sfv.se

Funktionen för utlämnande av allmän handling
telefon: 010 478 75 19
e-post: arkivarie@sfv.se

Ritningar
telefon: 010 478 71 61
e-post: ritning@sfv.se

Ekonomiuppgifter

Organisationsnummer
202100-4474

Momsregistreringsnummer (VAT-nummer)
SE202100447401

Bankgiro
OCR 858-0086

Bankgiro
5134-3606

Fakturor

Fakturor ska i första hand skickas elektroniskt i PEPPOL-format till vår mottagningsadress 0007:2021004474

Betalningspåminnelser för leverantörsfakturor skickas till:
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Mer information om fakturor till SFV hittar ni på sidan om ekonomi.