Helgopriset

Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset ges till en arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Helgopriset utgörs av en plakett att fästa på byggnadsverket och prissumman 150 000 kr som fördelas av juryn mellan arkitekt och de företrädare för beställaren som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen. Prissumman skall användas för studier, resa eller annan utveckling av kunskap inom området. Resultatet skall göras tillgängligt för andra genom exempelvis dokumentation, publicering, seminarium eller annat lämpligt sätt efter samråd med Statens fastighetsverk.

Villkor och anmälan

Byggnadsverk som kan föreslås för priset ska vara beläget i Sverige och färdigställt mellan 8 juni 2013 - 8 juni 2018. Objektet behöver ej vara byggnadsminne eller annan kulturskyddad byggnad eller anläggning. Förslag till pristagare kan lämnas av enskilda personer.

Anmälan skulle ha varit SFV tillhanda senast 15 juni 2018 klockan 17.00.

Läs mer om de nominerade till Helgopriset 2018

Anmäl dig till Helgopriset 2018 seminarium den 15 november på Moderna Museet

Inkomna förslag till Helgopriset 2018

Totalt kom 31 förslag in till Helgopriset 2018.

 • Alingsås Tingsrätt
 • Arkitekturskolan, KTH, Stockholm
 • Armaturfabriken, Lund
 • Bruksgården, Höganäs
 • Bungenäs, Gotland
 • Carlanderska sjukhuset, Göteborg
 • Centralstationens entréhall, Stockholm
 • Gunnebo slott, Mölndal
 • Gustav Vasa kyrka, Stockholm
 • Göteborgs Rådhus, Göteborg
 • Kata gård, Varnhem i Skara
 • Katarina Backe, Stockholm
 • Kulturhuset Trappan, Vällingby
 • Kvibergs krematorium, Göteborg
 • Landsarkivet, Lund
 • Malmö Saluhall, Malmö
 • Musikaliska akademin, Stockholm
 • Musikhögskolan, Stockholm
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Paviljonger, Strömparterren Stockholm
 • Putsegården, Hisingen
 • Scenkonstmuseum, Stockholm
 • Seglora kyrka, Borås
 • Skissernas museum, Lund
 • St Helena kyrka, Skövde
 • Stenbockska palatset, Stockholm
 • Södra Riddarholmshamnen, Stockholm
 • Tingshuset i Listers härad, Sölvesborg
 • Universitetshuset, Uppsala
 • Varbergs fästning, Varberg
 • Värtaverket, Stockholm

Urvalsprocess och prisutdelning

Juryn kommer i sitt arbete att besöka flera av de anmälda objekten och därefter nominera 4-5 förslag. Nomineringarna offentliggörs 26 september 2018.

Priset delas ut på Helgoseminariet 15 november 2018 på Moderna museet/ArkDes i Stockholm av Ingrid Eiken Holmgren, Generaldirektör på Statens fastighetsverk. Till anmälan.