Lättläst om Statens fastighetsverk

I hela Sverige finns det byggnader och miljöer som staten äger. Varje plats berättar spännande historier.
Av husen och miljöerna lär vi oss något om hur det var förr i tiden.
Tillsammans berättar de Sveriges historia.
Statens fastighetsverk (SFV) tar hand om byggnaderna och miljöerna som staten äger.
SFV vill att de ska finnas kvar för dig i framtiden.

På SFV:s hemsida finns det flera sidor med lättläst text:

Att förvalta ett kulturarv

SFV:s historia

SFV:s arbete med tillgänglighet

SFV:s arbete med skog och mark

Kontakta SFV