Välkommen till oss!

Här hittar du som är hyresgäst information om din fastighet och kontaktuppgifter till felanmälan. Skriv namnet eller adressen på din lokal eller bostad i sökrutan. När du skriver i rutan visas förslag på sidor. Välj fastighet i listan.

SFV:s arbete för att motverka spridning av covid19/Corona

SFV följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och samma riktlinjer som de flesta andra myndigheter för att bidra till att begränsa spridning av coronaviruset. SFV:s hållning är att undvika fysiska möten med flera deltagare och istället använda skype och telefon, såväl inrikes som utrikes.

SFV:s krisledningsgrupp har under de senaste veckorna arbetat med att säkerställa vår beredskap och driftuthållighet. Det är för oss prioriterat att kunna tillgodose driften och hantera hastigt uppkomna fel i våra fastigheter.