• Bodens fästning

Bodens fästning

Den topphemliga försvarsanläggningen, ”Låset i norr”, har tjänstgjort under båda världskrigen och kalla kriget. Bodens fästning består av omkring 1200 olika objekt och har en omkrets på cirka 25 kilometer. I slutet av 1990-talet upphörde dess roll i det svenska försvaret, och idag kan du få en spännande guidad tur i ett av de stora artilleriforten.

På ytan är det inte mycket som syns av den enorma fästningen. Det enda som kan anas mot det råa berget är inslag av stål och betong. Men under andra världskriget ingick hela 15 000 man i den strategiska anläggningens besättningsstyrka.

Vår enda gördelfästning

Bodens fästning intar en viktig roll i det svenska försvarets byggnadskonst och historia. Anläggningen är Sveriges enda så kallade gördelfästning, vilket innebär att flera fort byggts separat och sedan länkats ihop med ett sammanhållande mellanverk. Beslutet om en fästning i Boden växte fram i slutet av 1800-talet. Man trodde att järnvägens utbredning skulle förstärka hotet mot norra Sverige och övergav därför den gamla strategin med ett centralförsvar.

1901 inleddes sprängningsarbetet och det dröjde sedan sju år innan forten kunde tas i bruk 1908. Mellanverken skapades några år senare och anläggningen växte ytterligare mellan första och andra världskriget.

Guidade turer i Rödbergsfortet

Efter 90 års trogen tjänstgöring byggnadsminnesförklarades stora delar av fästningen 1998. Ett halvår senare upphörde fästningens roll i det svenska försvaret. Idag kan du besöka Rödbergsfortet, ett av de stora artilleriforten, och få en guidad tur genom några av de förr så hemliga militära utrymmena.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Parkering
  • Museum
  • Butik

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Väbelvägen/Väg 582

961 93 Boden
65.79247, 21.65616

Fakta

Byggår:
1901-07
Hyresgäst: