Jaga på SFV:s marker

Statens fastighetsverk förvaltar några av Sveriges vilttätaste områden. Som ett led i SFV:s arbete med att göra markerna tillgängliga erbjuder vi olika typer av jakt för allmänheten.

Jakt på Brämön

Brämön är en ca 1100 hektar stor ö belägen i havet utanför Lörudden i Sundsvalls kommun. Här finns skogsfågel, hare och älg i ett väglöst landskap där jakthundar inte utsätts för onödiga faror.

För jakt på Brämön kan man lösa dagkort för småvilt a' 250 kr/person och dag. Vi erbjuder även jakt på älg med jaktledning och hundar. För den som önskar är det givetvis möjligt att medföra egen älghund under jakten.

Kontakta Kenneth Sillman, Lörudden, för att lösa dagkort för småvilt eller boka en älgjakt. Tel 070 332 67 99, e-post kennethsillman1@msn.com

Jakt längs Blekinges kust

För mantalsskriven inom församlingarna i Blekinge län finns möjlighet att köpa ett treårigt kort för jakt längs Blekinges kust. Kortet är personligt och gäller för innehavare och en jaktgäst.

Jaktbart vilt enligt jakttidtabell, undantaget klövvilt och hare och säl. Jaktbart vilt anges enligt Naturvårdsverkets terminologi. Traditionellt jaktbara arter i kustområdet varierar lokalt efter tillgång, men omfattar änder och gäss, mås- och kråkfågel, skogsfågel, mink, iller och mård samt räv och grävling. Även skyddsjakt av skarv, enligt länsstyrelsens beslut, är tillåten.

Kostnad 2000 kr / treårsperiod (1/7-30/6). För information om köp av jaktkort, betalning m.m., vänligen se informationsrutan Jaktregler.
OBS! Vid jakt på allmänt vatten gäller andra regler.

Jakt på f.d. kronoholmar i Västerbotten och Gävleborg

Längs med kuststräckan i Västerbotten och Gävleborg erbjuder SFV jakt på f.d. kronoholmar. Jakttillståndet omfattar småvilt. Jaktkortet är personligt och gäller för ett år.

Kostnad 1000 kr / år. För information om köp av jaktkort, betalning m.m., vänligen se informationsrutan Jaktregler.

Jakt på f.d. kronoholmar längs Västkusten

För mantalsskrivna i Hallands- eller Västra Götalands län finns möjlighet till jakt på f.d. kronoholmar. Jaktbart vilt enligt jakttidtabell, undantaget klövvilt, hare och säl. Traditionellt jaktbara arter i kustområdet varierar efter tillgång, men omfattar änder och gäss, mås- och kråkfågel, skogsfågel, mink, iller, mård samt räv och grävling. Jaktkortet är personligt och gäller i tre jaktår. Vid skyddsjakt på säl vänligen kontakta SFV på jakt@sfv.se samt se Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se

Kostnad 2000 kr / treårsperiod. För information om köp av jaktkort, betalning m.m., vänligen se informationsrutan Jaktregler.