SFV+Hyper Island=sant

Om det var ett Game of Throne-tema på Drottningskärs kastell - skulle du komma? I slutet av februari, efter en 72 timmar lång workshop, ​redovisade 50 studenter från skolan Hyper Island i Karlskrona, sju förslag på hur man kan utveckla den gamla befästningsanläggningen Drottningskärs kastell med digitala effekter och Virtual reality-teknik.

Utvecklingsprojekt

Det var totalt 100 elever från två olika klasser som deltog i workshopen. Deras uppdrag var att snabbt hitta nya spännande idéer till två besöksmål i Örlogsstaden Karlskrona. Statens fastighetsverk (SFV) och Karlskrona kommun har en gemensam utvecklingsplan sedan 2016 för att under tio år utveckla 14 historiska besöksmål i staden. Som ett delprojekt tog man hjälp av skolan Hyper Island till två av platserna - Drottningskärs kastell (SFV) och den gamla järnvägstunneln som går under staden (Karlskrona kommun).

Hyper Island

Hyper Island är en skola som finns i Stockholm och i Karlskrona, samt på flera ställen utomlands. Till skillnad från traditionella skolor har man inga lärare, prov eller böcker. Istället arbetar studenterna med aktuella, riktiga projekt. Hyper Island i Karlskrona är specialiserade på digitala och interaktiva medier.

Kreativa förslag

Det var en kreativ och energifylld stämning i lokalen under redovisningen. Elever och mentorer peppade varandra med hejarop och applåder. De inbjudna fick lyssna till 15 grupper som redovisade 3 minuter var. Hälften av dem var för Drottningskärs kastell, och det var många kreativa förslag som presenterades.

Vad sägs om Game of Thrones-världen ovanpå Karlskronakartan med rekvisita från serien, en ”Art festival” med belysningsutställningar efter mörkrets inbrott under sommaren, eller att gå genom Riddarhallen via sensorer som med ljud/ljus/lukt berättar om kastellets historia. Det var mycket fokus på Augmented reality och Virtual reality i flera av förslagen.

Varför Drottningsskärs kastell

Drottningskärs kastell är en plats som har potential att utvecklas till en huvudattraktion för Karlskrona, både för nationella och internationella besökare. Befästningen ligger vackert med havet intill. Interiört bjuder fästningen på flera suggestiva miljöer som bara väntar på att få användas.

Hur går SFV vidare?

SFV kommer analysera förslagen grundligt. Om det finns potential att realisera något av förslagen tillsammans med vår hyresgäst, får en projektgrupp börja med att hitta finansiering och iscensättning.