Projekteringsanvisningar

SFV:s projektanvisningar är styrande dokument och ingår i SFV:s kvalitetssystem VSA. De är till för att klarlägga de tekniska kraven samt den kvalitetsnivå som ställs på alla arbeten i våra fastigheter utöver myndighetskrav och branschregler.

Projekteringsanvisningarna ska följas vid upprättande av handlingar/tekniska beskrivningar samt i vissa fall även vid produktion och uppföljning. Vissa projekteringsanvisningar har tillhörande mallar som ska användas i projekten. I förordet till varje projekteringsanvisning beskrivs mer exakt hur de ska användas.

Avsteg och synpunkter

Om det av någon anledning inte är möjligt att följa kraven i SFV:s anvisningar, alternativt om man finner bättre lösningar, ska avstegen godkännas skriftligt av SFV:s projektägare eller av denne utsedd person. Vid frågor rådgöres med sakkunnig på SFV. Synpunkter och förslag till ändringar lämnas till ansvarig specialist för respektive projekterings­anvisning.

Avsteg och synpunkter (Word-dokument, 86 kB)

Senaste utgåvor av gällande projekteringsanvisningar

Förteckning över projekteringsanvisningar  (PDF-dokument, 41 kB)2017 06 05

Beteckningar, märkning och skyltning

Projekteringsanvisning Beteckningar, märkning och skyltning, 2015-11-01  (PDF-dokument, 689 kB)

Cad

- CAD-manual, 2015-11-17. (Finns på begäran)

El- och telesystem

Projekteringsanvisning El-och telesystem 2017 06 05  (PDF-dokument, 421 kB)

Projekteringsanvisning Transportsystem Hissar (PDF-dokument, 406 kB)

Råd och erfarenheter Utrymningshissar  (PDF-dokument, 381 kB)

Energi

Projektanvisning Energi 2015 11 01  (PDF-dokument, 307 kB)

Livscykelkostnad (LCC)

Projekteringsanvisning LCC, 2014-03-04  (PDF-dokument, 250 kB)

Miljöstyrning byggprojekt

Projektanvisning Miljöstyrning byggprojekt 2015-11-01 (PDF-dokument, 323 kB)

Styr och övervakning

Projekteringsanvisning Styr och övervakning, 2015-11-01 (PDF-dokument, 1 MB)

Projekteringsanvisning Styr - Driftskortsbilaga, 2015-11-01 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Projekteringsanvisning Styr - Inventeringsbilaga, 2015-11-01 (PDF-dokument, 525 kB)

Projekteringsanvisning Styr - IT-bilaga, 2015-11-01 (PDF-dokument, 298 kB)

Projekteringsanvisning Styr - SCADA-bilaga , 2015-11-01 (PDF-dokument, 436 kB)

VVS och kyla

Projekteringsanvisning VVS och Kyla, 2015-11-0 (PDF-dokument, 392 kB)