Bygg på kunskap

På Statens fastighetsverk tar vi fram många olika former av fakta som behövs i det dagliga arbetet. Det kan vara allt från historiebeskrivningar för fastigheternas vårdprogram till städinstruktioner för känsliga miljöer. Under rubriken "Bygg på kunskap" har vi samlat (och fyller på) sådant som kan vara intressant att ta del av för den händige, den historieintresserade eller för dig som, liksom vi, älskar gamla kulturfastigheter.

Trevlig läsning!