Pressrum

Välkommen till Statens fastighetsverks pressrum!

Pressmeddelanden från Statens fastighetsverk

 • Drygt ett halvår till överlämning - Nedräkning för Nationalmuseums renovering

  Sedan sommaren 2014 har Statens fastighetsverk arbetat med renoveringen av Nationalmuseum på Blasieholmen i Stockholm. Uppdraget, att förvandla Friedrich August Stülers byggnad från 1866 till ett fullt modernt, säkert och besöksvänligt museum - samtidigt som höga kulturvärden bevaras - är en komplex uppgift. Med cirka ett halvår kvar till överlämning återstår fortfarande mycket arbete men på sina ställen kan man nu börja skönja det fina resultatet. Idag bjöd Statens fastighetsverk in pressen till Öppet bygge för en smygtitt.

  Publicerat

 • Nedräkning för Nationalmuseums renovering - Välkommen till "Öppet bygge"

  Sommaren 2014 påbörjade Statens fastighetsverk en genomgripande renovering av Nationalmuseum i Stockholm. Med hjälp av modern teknik och innovationer utvecklas nu en fullt modern museibyggnad samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras – en komplex och spännande uppgift. Med cirka ett halvår kvar till överlämning kan man idag, även om mycket arbete återstår, börja skönja det fina resultatet. Detta vill vi dela med er.

  Publicerat

 • Skeppsholmen får nya kajer

  Kajerna och dykdalberna runt Skeppsholmen i Stockholm är i så dåligt skick att de behöver renoveras. I dagarna påbörjar Statens fastighetsverk arbetet som kommer att delas in i etapper för att störa allmänhet och hyresgäster så lite som möjligt. Samtidigt förbättras kajernas tillgänglighet, både vad gäller belysning och ramper. Projektet väntas vara klart under 2020.

  Publicerat

 • Vinnare utsedd i tävling om minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004

  543 svenskar avled och cirka 1 500 skadades i flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004. Totalt miste en kvarts miljon människor livet. Fem konstnärliga idéförslag har tävlat om utformningen av en minnesvård i Sverige. Idag offentliggör Statens konstråd och Statens fastighetsverk vinnaren.

  Publicerat

 • Carolina Rediviva renoveras för det moderna universitetets behov

  Sveriges äldsta forskningsbibliotek, Carolina Rediviva i Uppsala, ska byggas om för att bättre anpassas till dagens behov. Genom ombyggnaden, som framförallt rör byggnadens entréplan, ska biblioteket förses med fler gruppstudieplatser och bättre service i form av ett större, publikt café. Genom att lokalerna omdisponeras vill Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, och Uppsala universitet erbjuda studenter, forskare och andra besökare en förbättrad mötesplats inom Uppsala universitet.

  Publicerat

Gå till sida: Föregående, , 2, 3, 4, 5 (denna sida), 6, 7, 8, Nästa