Ledning och organisation

SFV är en myndighet
som får sitt uppdrag av regeringen.
SFV leds av en styrelse och en generaldirektör.
Statens fastighetsverks (SFV:s)huvudkontor ligger i Stockholm

Statens fastighetsverk har 16 förvaltningsområden
och flera avdelningar som hjälper till med stöd och råd.
Det finns också en utvecklingsavdelning och ett huvudkontor.