• Hallsta gård Fotograf: SFV

    Hallsta gård

Vill du arrendera Hallsta gård?

Här kan du få vara en del av historia som sträcker sig ända tillbaka till 1000- talet e Kr. Med närhet till Tullgarns slott och Vagnhärad är Hallsta gård naturskönt belägen nära Nora sjön. Hallsta gård ingår i Tullgarn som är riksintress för naturvård och friluftsliv.

Tullgarns historia

Området runt Tullgarn har varit bebyggt sedan 1 000-talet e Kr. Tullgarn har genom seklerna utvecklats från liten by till sätesgård och senare slott. Tullgarn omnämns i testamente från 1288. Då var "Thullagarn" en by med några gårdar. Under 1400-talet utvecklades Tullgarn till en by med sex gårdar. Tullgarn växte sedan snabbt till ett stort gods. Sedan 1500-talet har det varit ett kungligt slott. År 1722 köptes godset in för kronans räkning på offentlig auktion då dåvarande ägaren, Ulrik Gustaf De la Gardie, tvingades sälja. Nuvarande Hallsta gård ingick historiskt i Tullgarn. Idag är Hallsta gård en självständig enhet inom Tullgarns område.

Hallsta gård idag

Hallsta gård är beläget ca 3 km nordost om Vagnhärad och ca 35 km söder om Södertälje. Hallsta gård är naturskönt belägen nära Nora sjön. Delar av egendomen är samlad arronderingsmässigt samt omfattar två bostäder. Jordbruket har varit inriktat på växtodling och köttdjursproduktion. Hallsta gård ingår i Tullgarn som är riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnadens yta uppgår till ca 200 kvm. Vattenburen värme med bergvärmepump.

Arbetarbostadens yta uppgår till ca 120 kvm. Uppvärmning via direktaverkande el.

Ekonomibyggnader

  • Bodbyggnad med spannmålsvind, innehåller en liten verkstad
  • Ladugård, har använts för köttdjur
  • Loge
  • Transformatorhus vid arbetatbostaden

Arealfördelning

  • Åkermark 149 ha
  • Betesmark 30 ha
  • Övrig mark/tomt 2,5 ha

Anbud

Anbudet lämnas på bifogat anbudsformulär. Villkor för arrendet framgår av bifogat arrendekontrakt.

Anbudet ska vara SFV tillhanda senast fredag 29 september 2017 och skickas till:

Statens fastighetsverk
Fo Jord
Anders Johansson
Box 254
751 05 Uppsala

Försändelsen märks: Anbud Hallsta gård

Statens fastighetsverk (SFV) förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt.
Med anbudet bifogas några rader om dig själv och din verksamhet, samt varför du skulle passa som arrendator vid Hallsta gård. SFV kan komma att göra en kreditupplysning innan kontraktets tecknande och kan också komma att begära in kompletterande upplysningar.

Frågor ställs till Anders Johansson på 010 – 478 78 19 eller
Mats Jansson på 010 – 478 78 23.

Kontaktperson

Anders Johansson
Fastighetsförvaltare
Tel: 010 478 78 19

Fakta och prospekt

Generellt:
Visning av Hallsta gård sker fredagen 8 september 2017 kl. 13.00 – 15.00. Visning sker endast vid detta tillfälle.
Inflyttning:
2018-03-14
Övrigt:
Anbudet ska vara Statens fastighetsverk tillhanda senast fredagen 29 september 2017.
Filer:

Adress

Adress:

Hallsta gård 1

610 74 Vagnhärad
58.95821, 17.53255

Lokalens placering på en karta

Stor karta