• Fotograf: Holger Ellgaard, Wikimedia
  • Bergrummet på Skeppsholmen. Fotograf: SFV

    Bergrummet på Skeppsholmen.

Berggrummet på Skeppsholmen

Under andra världskriget skyddades viktig verksamhet i utsprängda bergrum runt om i Sverige. Ledningen för stridskrafterna behövde också ske från skyddade anläggningar. Många svenskar har haft krigsplacering i bergrum utrustade med allt som behövdes för att leda ett land i krig. Men eftersom krigsplaceringen inom försvaret var hemlig så finns det väldigt lite öppen information om hur det verkligen såg ut i alla dessa bergrum.

Bergrummet på Skeppsholmen

Vad gällde sjöstridskrafterna var riket indelat i olika marinkommandon som leddes av en marinkommandochef. Marinkommandochefen för Norra Östersjön, Finska viken och Södra Bottenhavet hade sin stab under fredstid ovan jord på Skeppsholmen. Men i händelse av krig skulle chefen flytta med sin stab ner i berget, därför sprängdes berget ut i början av 1940-talet. Här gjordes plats för en stor stridsledningscentral och förutom arbetsplatser fanns här även övernattningsrum för befälen och logement/sovsalar för de värnpliktiga, matsal, sjukavdelning, duschrum med mera.

I berget övade man hur sjöstridskrafterna skulle utnyttjas mot en fingerad fiende. Här ingick plotting (uppgörande av lägeskarta), samband (telekommunikation) och andra övningar in på 1960-talet.

Hemlig verksamhet in på 70-talet

Men det var inte bara marinkommandochefen med sin stab som hade en plats i berget. Även örlogsvarvschefen hade ett iordningställt stabsutrymme att användas vid eventuellt krisläge. Dessutom användes stora delar av bergrummen som förråd för minor och torpeder.

Så sent som på 1960 och 70-talen fanns det en hamnofficersgrupp (som samarbetade med Stockholms civila hamn), ledningen för ett sjöbevakningskompani och ledningen för en minröjningsflottilj baserad i berget.

En del av krigsplaceringsarbetet ansågs så hemligt att det behövdes skyddas extra. Efter kriget sköttes all flottans personalhantering centralt från Skeppsholmen, därför fanns de stora slamrande hålkortsmaskinerna i berget. Även delar av kustflottans arkiv och hemliga sjökort förvarades i berget fram till 1970-talet.

Ett stilla takdropp är allt som hörs i många år

Ledningsfunktionen för marinkommandochefen flyttade 1969 till Musköberget. Då övergick bergrummen till mobiliseringsförråd för vapen, m m vilket de var till mitten av 1980-talet. Under 1990-talet revs hela inredningen ut och fjärrvärmeledningar drogs genom tunnlarna till övriga byggnader på Skeppsholmen. Både under 1990- och 2000-talet har en del filminspelningar gjorts här, bland annat för några Beckfilmer, tv-serien Kommissionen och Julkalendern.

Men Försvarmakten har haft kvar ett fikarum, förråd och toalett för personalen som sköter salutbatteriet.

Bergrummet väcks till liv med utställning

I oktober 2009 startade en ombyggnad för att iordningställa bergrummet till en utställningshall. Det blev totalt 2 000 kvm utställningsyta. Första utställningen var delar ur den kinesiska terakottaarmén som Östasiatiska museet visade aug 2010 - jan 2011. Inka- guldskatter i bergrummet, den andra utställningen visades sep 2011- feb 2012.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Svensksundsvägen 5

11149 Stockholm
59.32658, 18.08099

Fakta

Byggår:
1940

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef