Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner

Fastighetschef

: tel 010 478 7392

Naturvårdsspecialist

Skogsskötsel/indelningsspecialist

: , tel 070 37 47 891

: , tel: 010-478 73 74

Skogvaktare Norrbottens län:

Porjusvägen 16, Jokkmokk

: , tel 010 478 7388

: , tel 010 478 7387

Skogvaktare Västerbottens län

Volgsjövägen 27, Vilhelmina

: , tel 010 478 7384

: , tel 010 478 7385

Skogvaktare Jämtlands län

Köpmangatan 22a, Östersund

: , tel 010 478 7394

Skogvaktare södra Sverige

Storgatan 41, Stockholm

: , tel 010 478 7818

Planerade avverkingar

Våra kommande slutavverkningar anmäls alltid till Skogsstyrelsen senast 6 veckor innan åtgärd. På Skogsstyrelsens hemsida Skogsdataportalen (Länk till extern sida) kan du finna vilka områden som är aktuella för föryngringsavverkning i din hemtrakt. Där finns även information om nyckelbiotoper, biotopskydd mm.

Synpunkter på SFV:s efterlevnad av den svenska FSC-standarden.

Vår ambition är att alltid följa regelverket och rekommendationerna i den svenska FSC-standarden. FSC® (Forest Stewardship Council®). Om du har synpunkter eller klagomål på hur vårt skogsbruk bedrivs i förhållande till standarden är du välkommen att kontakta oss. Använd i första hand e-postadress . Statens fastighetsverks licenskod är FSC®C023815.

Kontakt med vår revisor: Om du tycker att din dialog med SFV inte fungerar kan du kontakta vår oberoende certifierare direkt. Hon heter Karina Kitnaes och nås enklast via e-post .

Information om vårt certifieringsföretag, Soil association hittar du här.

Allmänt om klagomålshantering: Vill du veta mer om hur klagomål hanteras inom det FSC-certifierade skogsbruket i Sverige finns ytterligare information på FSC:s hemsida.