• Fotograf: Oktod AB
    Fotograf: Oktod AB

Borgholms slottsruin

Ett byggnadsverk som berör både till storlek och läge. Som slott var det förfallet men uppskattat. Krig och fred, väder och brand har skapat den här turistattraktionen.

Det flacka Slottsalvaret på Öland bryts av en välkänd silhuett - Borgholms slott. Det står vid kanten av Västra landborgen, den branta klippa som höjer sig längs Ölands västkust. Närmar du dig slottet nerifrån Borga hage ter det sig nästan ointagligt.

Historien om Borgholms slott börjar med en borg, nämnd första gången 1281. Den var en del av riksförsvaret och en av kungamaktens första borgar i Sverige. Borgen bestod av ett runt torn som omslöts av en ringmur. Den byggdes ut vid flera tillfällen för att på 1570-talet förvandlas till ett slott. Vid mitten av 1600-talet fanns ambitioner att skapa ett palats men de fullföljdes aldrig helt. I början av 1700-talet lämnades slottet till förfall, en brandförvandlade det senare till en ruin.

Idag kallar ingen Borgholms slott "ruin", det är för levande för det! Slottet har cirka 80 000 besökare per år och en bred publik verksamhet - konserter, utställningar och mycket annat.

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Restaurang
  • Parkering
  • Stig
  • Butik

Öppettider, se och göra:

Borgholms slott

Nedanför Borgholms slottsruin, mellan slottet och vattnet, ligger Ölands äldsta naturreservat. Det heter Borga hage men kallas också Slottsskogen. Om den kan du läsa i den här artikeln ur Kulturvärden nr 3, 2008. (PDF-dokument, 646 kB)