• Strandridarebostället på Gotland Fotograf: Åke E:son Lindman

Strandridarebostället

Få inblick i hur de måttligt populära strandridarna, som drev in tull till Visby, levde. Idag är bostället tullmuseum och tullhuset omgjort till vandrarhem.

Strandridarna var tulltjänstemän vid de lanthamnar på Gotland som exporterade till exempel trä, kalksten och tjära. De såg till att Visby fick tull på utförda varor på samma sätt som om varorna hade passerat Visby.

Allmogen på Gotland var ända fram till 1827 ålagd att bygga och underhålla boställen och bryggor åt strandridarna, vilket var föga populärt. Den ursprungliga strandridaregården uppfördes förmodligen omkring 1730 av bönderna i närliggande socknar. I Ljugarn bodde mellan 1728 och 1822 nio strandridare och deras familjer i gården.

Det nya tullhuset byggdes 1853 och ersatte då strandridaregården som bostad åt den tidens tulltjänstemän.1928 stängde man även tullhuset.

Båda husen finns kvar nere vid hamnen. Det nya tullhuset gjordes 1966 om till vandrarhem och strandridarebostället är numera Gotlands Tullmuseum.

Faciliteter:

  • Badplats
  • WC
  • Parkering
  • Museum