Naturhistoriska riksmuseets torn renoveras

Tornet och kupolen på Naturhistoriska riksmuseet har nu återfått sin forna glans.

Om tornet och dess arkitektur

Tornet har likt övriga delar av byggnaden tegelfasader med listverk av ljusgrå granit och stora träfönster. Tornet har en kvadratisk plan med hörntorn. Därovan tar en trumma med murpelare av tegel och stora sexluftsfönster vid. Trumman avslutas uppåt med en mezzanin med ett kraftigt listverk som bär den kopparklädda kupolen. Kupolen avslutas med en kopparklädd lanternin utan fönster och omgärdad av ett smidesräcke.

Projektets omfattning

Utvändiga åtgärder är bland andra: omfogning av tegelytor och granitpartier. Renovering och målning av träfönster och trädörrar. Renovering av smidesräcke runt kupolen. Olika koppararbeten. Omförgyllning av bokstäverna NATURHISTORISKA RIKSMUSEET på västfasaden.

Invändiga åtgärder är bland andra: renovering och målning av fönstrens och dörrarnas invändiga sida. Nedtagning av lös och uppsprucken puts i tornrummet. Rengöring av luxferglas med mera på insidan av kupolen.

Målsättning i projektet

Målsättningen är att samtliga insatser ska vara av mycket hög teknisk kvalitet och uppfylla kraven enligt byggnadsminnesförklaringens skyddsföreskrifter.

I bildsnurran överst ser du hur slitna bokstäverna på fasaden är. Det är bokstäver i guld som bildar namnet Naturhistoriska riksmuseet. Alla kommer att renoveras under projektet. Du ser också detaljbilder på kupolen samt hur tornet ser ut invändigt.

Kopparslagare på jobbet - artikel om renoveringen ur Kulturvärden nr 1, 2014 (PDF-dokument, 1,4 MB)