Vill du veta vad som händer bakom byggplanket?

Vad händer bakom fasadvepan eller byggplanket? Kanske putsas en fasad, vi byter eller renoverar fönster, vi bygger om till kontor, vi installerar ny ventilation. Följ med in på några av de renoveringar, restaureringar och ombyggnader som pågår i SFV:s omfattande och mycket varierande fastighetsbestånd.

Läs mer om respektive projekt via länkarna nedan

44 nya parklindar och lindhäckar i Botaniska trädgården i Uppsala

Skeppsholmens kajer och dykdalber renoveras

Nationalmuseum i Stockholm, ombyggnad och renovering

Obelisken på Slottsbacken, Stockholm

Renovering av ambassaden i Helsingfors

Universitetshuset i Uppsala moderniseras

Båtsmanskasernen på Skeppsholmen

Markprojekt i Hagaparken, Solna

Residenset i Härnösand får ny fasad.

Uppdrag att utforma minnesvård efter tsunamin 2004

Ny gestaltning av Linnéträdgårdens besökspaviljong

Trädförnyelse Egentliga Lundagård, Lund

Renovering av Stockholms slotts fasader

Ny opera i Operan, förstudie för en renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad i Stockholm

Om- och påbyggnad av kvarteret Björnen i Stockholm

Upprustning av marken på Riddarholmen

Avslutade byggprojekt

Konservatorsarbeten på Läckö slottskyrka Avslutat vintern 2016/2017.

Skoklosters slottstak renoveras med 350 år gamla metoder Avslutat hösten 2016.

Ornässtugan nytt tak med näbbspån. Avslutat hösten 2016

Kronobageriet i Stockholm renoveras för Scenkonstmuseet Avslutat hösten 2016.

SFV renoverar Sveriges ambassad i London Avslutat dec 2016.

Fönsterrenovering på ambassadanläggning i Tokyo Avslutat.

Tillbyggnad Skissernas museum i Lund Avslutat sep 2016.

Ombyggnad i kvarteret Residenset i Göteborg Avslutat sep 2015.

Renovering av Gustav Vasas rondell, Nyköpings hus Avslutat april 2016.

Umeå residens får ny fasad. Avslutat våren 2016.

Renovering av Sveriges ambassad i Canberra. Avslutat augusti 2015.

Ny restaurang på Hemsö fästning. Avslutat juni 2015.

Wien - renovering och ombyggnad av residenset i Wien. Avslutat maj 2015.

Öppna portar - utveckling av besöksmål i syd-östra Sverige, Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorp Avslutat december 2014.

Bohus fästning murarbeten Avslutat sommaren 2014.

Ombygggnad av kvarteret Västertorn på Riddarholmen i Stockholm Avslutat juni 2014

Kvarteret Krubban - ny trädgård anläggs med dubbla boulebanor, äppel- och päronträd samt stenkantade grönytor. Avslutad våren 2014.

Skissernas museum - Arkittekttävling för tillbyggnad. Avslutad april 2014.

Västra längan på Varbergs fästning. Avslutad april 2014.

Drottningholms slottspark - förbättrad tillgänglighet med en ny passage. Avslutad våren 2014.

U-båtshall vid Marinmuseum i Karlskrona. Avslutad jan 2014.

Naturhistoriska riksmuseets torn renoveras. Avslutad i dec 2013.

Historiska museets entré och hall har byggts om. Avslutad i dec 2013.

Gamla sjökrigsskolan på Skeppsholmen får ny fasad. Avslutad i juni 2013.

Fredriksborgs fästning, Värmdö, renovering till hotell - färdigt juni 2013

Renovering av Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm - avslutat maj 2013