Värdig entré

Statens fastighetsverk genomförde tillsammans med föreningen Design for All Sverige och Stockholms stad utvecklingsprojektet Värdig entré.

Delaktighet, värdighet, nytänkande och mervärde

Utgångspunkten för samarbetsprojektet var att alla ska kunna använda samma entré och göra det med värdighet. Oavsett om besökare kommer med rullstol, rullator eller drar en barnvagn. Med ledord som tillgänglighet, delaktighet, värdighet, nytänkande och mervärde, ville projektet skapa lösningar med hänsyn till alla, men även till våra unika kulturhistoriska byggnader.

Projektet startade 2006 och avslutades 2011. Därefter har Värdig entré under 2012-2014 via medel från Vinnova utvärderat projektet som ett innovationsprojekt, för att därefter dela med sig av erfarenheter och resultat. Här kan du ta del av projektets arbetsätt, pilotprojekt och de ringar på vattnet som Värdig entré fört med sig.

Entrélösningar som ger tillgänglighet

I Värdig entré formades ett unikt samarbete och en unik arbetsgrupp. Stat, kommun, industridesigner, arkitekter, fastighetsförvaltare, antikvarier, hyresgäster och personer med olika funktionsnedsättningar gick samman. Resultatet blev värdiga entrélösningar på Liljevalchs konsthall, Boställshusen i Stockholm och residenset i Göteborg.

Värdig entré har också inspirerat andra att tänka nytt. Som exempel kan nämnas hissen på den ointagliga Bohus fästning, hissen i Kalmar slott, Göteborgs rådhus och Folkoperan i Stockholm.

Ledningsgrupp Värdig entré

Anna Bellander, Informatör, f.d. Kommunikationsansvarig, Design for All Sverige
Lars Cedergrund, Projektchef, f.d. Stockholms stad, tillgänglighetsprojekt
Per-Anders Johansson, Kulturarvsspecialist, SFV, Projektledare Värdig entré
Lennart Klaesson, Arkitekt, f.d. Projektledare, Stockholms stad, tillgänglighetsprojekt
Finn Petrén, Ordförande, Design for All Sverige
Rasmus Renglin, Arkitekt och projektledare, White Arkitekter AB
Hans A. Tell, Designsamordnare f.d. Stiftelsen Svensk Industridesign SVID

Antal medverkande i arbetsgrupper för de olika pilotprojekteten och utvärderingsarbetet är många fler.

Hur upphandlar man något som ännu inte finns?

Under arbetet med Värdig entré har vi samlat på oss flera erfarenheter av att hitta vägar till sådana lösningar. Här finns processen steg för steg för dig som tar vid.

Värdig entré - en beskrivning av en innovationsprocess (svenskt tal)
Dignified entrence - description of an innovation process (engelskt tal, svensk text)