Projekteringsanvisningar

SFV:s projektanvisningar ingår i SFV:s kvalitetssystem och är till för att klarlägga de tekniska krav samt den kvalitetsnivå som ställs på arbeten i våra fastigheter, utöver myndighetskrav och branschregler.

Projekteringsanvisningarna ska vara ett stöd vid upprättande av handlingar/­tekniska beskrivningar. Här finns senaste utgåvor av gällande projektanvisningar.

Beteckningar, märkning och skyltning

Projekteringsanvisning Beteckningar, märkning och skyltning, 2015-11-01  (PDF-dokument, 689 kB)

El- och telesystem
Projekteringsanvisning El-och telesystem 2017 06 05

Projekteringsanvisning Transportsystem Hissar mm 20170605  (PDF-dokument, 406 kB)

Energi
Projektanvisning Energi 2015 11 01  (PDF-dokument, 307 kB)

Livscykelkostnad (LCC)
Projekteringsanvisning LCC, 2014-03-04  (PDF-dokument, 250 kB)

Miljöstyrning byggprojekt
Projektanvisning Miljöstyrning byggprojekt 2015-11-01

Styr och övervakning
Projekteringsanvisning Styr och övervakning, 2015-11-01

Projekteringsanvisning Styr - Driftskortsbilaga, 2015-11-01

Projekteringsanvisning Styr - Inventeringsbilaga, 2015-11-01

Projekteringsanvisning Styr - IT-bilaga, 2015-11-01

Projekteringsanvisning Styr - SCADA-bilaga , 2015-11-01

VVS och kyla
Projekteringsanvisning VVS och Kyla, 2015-11-01